Privacy en wetgeving

Wet op de privacy 08/12/'92

Wet van 08.12.1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

De persoonlijke gegevens die je zelf invoert in een contact of aanvraagformulier worden bewaard in het bestand van de N.V. Leencentrale Leemans, waarvan de houder van het bestand zich bevindt te 2100 Deurne, Herentalsebaan 145a (doel : Kredietverlening en beheer, algemeen klantenbeheer, prospectie en promotie van de financiĆ«le producten van Leencentrale Leemans nv)

Verwerking van gegevens

Door het invullen van een contact of aanvraagformulier geef je toelating tot de informaticaverwerking van deze gegevens.  Om je te beschermen en ter bestrijding van fraude geef je ook toelating tot eventuele controle van de verstrekte gegevens bij derden, zoals de werkgever of de het sociaal secretariaat. 

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden bij de :

COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

met zetel te 1000 Brussel, Hoogstraat 139.

Recht van toegang, verbetering of schrapping

De consumenten en zekerheidstellers hebben kosteloos recht van toegang tot de verwerkte gegevens.   Ze hebben ook het recht om verkeerde gegevens te laten verbeteren, en het recht toe te zien op de schrapping van gegevens waarvan de verwerking en het behoud wettelijk verboden zijn.  Zij hebben tot slot het recht om het gebruik van hen betreffende persoonsgegevens die, rekening houdend met de verwerking, als onvolledig of irrelevant beschouwd worden, te verbieden.  Wanneer zij hun rechten wensen uit te oefenen, moeten zij daartoe een brief, vergezeld van een recto/verso kopie van hun identiteitskaart richten aan de houder van het desbetreffende bestand of zich persoonlijk bij de houder aanbieden. De consumenten en zekerheidstellers kunnen zich bij het tekenen van een contract kosteloos verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor direct marketing.

LOADING
willen lenen.

En dit voor :

Aankoop 90%

Aankoop 100%

Aankoop ALL-IN

Opbrengsteigendom

Aankoop Buitenland

Renoveren

Herfinanciering tot 90%

Kies je aflostermijn en start je online aanvraag

Bedrag aantal jaren bedrag / maand jaarrente info

Heb je nog vragen? Kom gerust eens langs

Onze openingsuren

Wij zijn open

maandag

09:00 tot 20:00

dinsdag

09:00 tot 20:00

woensdag

09:00 tot 20:00

donderdag

09:00 tot 20:00

vrijdag

09:00 tot 18:00

zaterdag

10:00 tot 13:00

Contacteer ons vrijblijvend

Hypotheekvoordeel
Herentalsebaan 145a
2100 Deurne

Tel: 03 346 0 346
Fax: 03 325 90 77

Hypotheekvoordeel - Alle rechten voorbehouden

* Hypothecaire lening onderworpen aan de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Onder voorbehoud van aanvaarding door de kredietgever die door Hypotheekvoordeel, optredend als kredietmakelaar, in uw geval als meest geschikt beschouwd wordt en mits de maandelijkse terugbetaling van het geleende bedrag beantwoordt aan uw terugbetalingscapaciteit. Hypotheekvoordeel is een commerciƫle benaming van Leencentrale Leemans nv.

Let op : Geld lenen kost ook geld